Monday, December 24, 2012

SELAMAT HARI NATAL

SELAMAT MENYAMBUT HARI NATAL KEPADA SEMUA YANG BERAGAMA CHRISTIAN DI SELURUH MALAYSIA DAN DI SARAWAK AMNYA. kEPADA KAWAN-KAWAN YANG BOLEH DATANG SUDI-SUDILAH BERKUNJUNG KE RUMAH...ANDA SEMUA DIJEMPUT HADIR...AKHIR SEKALI SAYA DAN KELUARGA MENGUCAPAKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA SEMUA..GOD BLESS U ALL.

Monday, November 26, 2012

Terung Dayak, dabai diiktiraf sebagai harta intelek Sarawak


MIRI: Terung Dayak yang juga dikenali sebagai terung asam dan dabai kini sudah diiktiraf dan didaftarkan sebagai harta intelek Sarawak di bawah Petunjuk Geografi (GI), yang juga merupakan salah satu komponen Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO).
Pengerusinya Datuk Abdul Manan Ismail memberitahu kedua-dua buah sayuran berasal dari Sarawak itu merupakan yang terbaharu di antara tujuh tumbuhan asal negeri ini yang telah dilindungi hak miliknya dan didaftarkan di bawah GI.
“Kesemua tujuh tumbuhan asal Sarawak itu telah dipohon oleh kerajaan negeri untuk dilindungi sebagai harta intelek negeri menerusi Jabatan Pertanian Negeri Sarawak,” katanya.
Manakala produk kelapan dari negeri ini yang turut dilin-dungi dan telah didaftarkan sebagai harta intelek negara ialah produk paling popular, kek lapis Sarawak.
Selain dabai dan terung Da-yak, lima tumbuhan asal lain negeri ini yang turut dilindu-ngi ialah tiga jenis beras termasuk Bario, lada (hitam dan putih) serta sejenis herba yang hanya tumbuh di negeri ini.
“Apabila kesemua produk ini telah didaftarkan sebagai harta intelek, maka mudah bagi kita untuk memasarkannya sama ada dalam negeri mahupun ke pasaran antarabangsa dan secara tidak langsung menjadi cap dagangan dari negeri Sarawak dan negara ini.
“Bagaimanapun saya dapati masih banyak produk unik negeri ini dan hanya terdapat di Sarawak, yang masih belum didaftarkan sebagai harta intelek seperti garam tanah tinggi dan epal Ba’Kelalan,” kata-nya kepada pemberita di sini, selepas merasmikan Seminar Kesedaran Harta Intelek di sini, semalam.
Sehubungan itu Abdul Ma-nan meminta pihak berkaitan seperti industi kecil dan sederhana (IKS) mengenal pasti produk unik ini dan mendaftarkannya dengan segera sebagai harta intelek bagi melindungi  hak milik Sarawak.
Pada masa ini tambahnya, garam tanah tinggi yang hanya terdapat di Bario dan Ba’Kela-lan serta epal Ba’Kelalan masih belum didaftarkan lagi.
Terdahulu, dalam ucapan perasmiannya, Abdul Manan memberitahu bahawa kerajaan melalui MyIPO akan memper-kenalkan Model Penilaian Harta Intelek (IP Valuation Model) kepada rakyat negara ini, sebagai langkah mengiktiraf pe-ranan harta intelek dalam pembangunan ekonomi negara.
“Di bawah Belanjawan 2013, MyIPO telah diperuntukkan sebanyak RM19 juta untuk melatih penilai-penilai harta intelek tempatan.
“Usaha ini akan membantu syarikat tempatan khususnya IKS, mengukuhkan lagi keupayaan perniagaan dan pengkomersilan produk mereka,” katanya.
Mengenai pemahaman terhadap kepentingan harta intelek di kalangan masyarakat di negeri ini, beliau berkata pe-ningkatan statistik permoho-nan cap dagangan yang difailkan di Sarawak membuktikan kesedaran golongan peniaga semakin bertambah.
“Saya difahamkan sehingga Oktober 2012, sebanyak 404 permohonan harta intelek te-lah difailkan berbanding 301 bagi tempoh yang sama pada 2011, yang menyaksikan pe-ningkatan sebanyak 34 peratus,” tambahnya.


Read more: http://www.theborneopost.com/2012/11/27/terung-dayak-dabai-diiktiraf-sebagai-harta-intelek-sarawak/#ixzz2DNW90YLL

Thursday, November 22, 2012

Ai Ansah Orang Ke Dulu Bejako – Mungkal Menalan


Tu jalai jako dikena ngangkat tauka meransang orang ke dulu bejako enti bisi utai deka dipansut ka ngagai orang maioh enti bisi pengerami tauka begawai.
Tu ai seribat pakau kawat,
Tumboh chap jako tuan,
Tu ga udah dikandang orang di gudang Pulau Pinang,
Bekunsi dagang enggau China Pulau Labuan,
Nya alai puchong tu udah bisi sain Agong tanda tangan,
Ari sapiak tu butol arak udah dichap perintah Sarawak,
Di kemendar ka masok pak pasar Padungan,
Udah nadai bantah ari perintah,
Disagi bala Menteri di Dewan,
Lalu dipedua ngagai Dayak bansa Iban.
Nya alai ka lemai tu tak merabensang ari balang butol besuran,
Tak merenchit ngagai chubit gelas ayam,
Ke lalu disua ka aku ngagai kita diberi ngagai nuan,
Laban aku meda belakang nuan tinggang seludang baju anyam,
Laban lengan kiba enggi nuan,
Bisi ditanchang tumpa tali jam,
Laban kening enggi nuan tak perenching mandang pisan,
Nya alai nuan aya ka lemai tu,
Digela aku manah bulu kelabu empitu,
Pegai tumu mungas menalan,
Mungkal midan muka kelang.

diambi ari : http://gnmawar.wordpress.com
anang nda datai ngelawa ruai unggal "gnmawar" nti ka nemu maioh agi..

Wednesday, June 27, 2012

LEKA BIAU PIRING

Sa, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tuuuuujoh.

Enda aku busong ilang laya,
Megai langgai manok banda,
Kena aku miau ading piring pinang saleka,
Laban aku tu nampong jako sera nyawa,
Enggi aki kitai Rekaya,
Iya endang landik ngajar kitai bebasa,
Ka semua bala pengabang.
Enda aku busong laya pambu,
Megai langgai manok kelabu,
Kena aku miau ading piring kapu,
Laban aku tu endang nitih ka ajar nampong jako,
Enggi aki kitai Rekaya Jamban Atu,
Iya landik ngajar kitai bebasa ngena jako,
Nadai kala saru bekalih tunsang.
Aku tu miau sida Dara Santih bunsu Sirih ke tumboh betumbok takang,
Dara Chelum Bunsu Tum Sedi lulun atas bedilang,
Dara Bagau Bunsu Semakau rendang dagang,
Dara Sandu Bunsu Gentu daun pisang,
Sida tu sama udah digempuru ditu datai magang.
Aku tu mega miau sida Kumang Dara Simbut,
Bunsu Pulut Jantan Jentawang,
Bunsu penganan baka bulan rerak rumpang,
Dara Letup baka tangkup bunga kejumpang,
Enggau Endu Tematu Tali Betabu,
Bunsu Telu Manok indu kepayang mekang.
Nya alai letup pan udah ga chukop,
Asi pan udah ga bisi,
Pinang udah ga chukup magang,
Samoa perengka pan udah ga sedia,
Ditiap genap nadai timpang.
Nya baru aku ngangau ka sida ke tindok nakal singit,
Bejalai ngena burit,
Nya ga Bunsu Chapak Burak,
Ba-ukir ilak kesulai tandang.
Kita nya meh ka diasa nerima bala pengabang,
Diasoh nabi samoa orang.

Ooooooooooooooha! x 1

Tak lalu ketawa balat gaga,
Ading piring pinang saleka,
Udah dibiau enggau selanjau ijau manok banda,
Gaga diasoh nabi meri basa ngagai Petara,
Ke datai ari Tuchong Sandong Gemala,
Di bukit lilit Gerija,
Alai semuka dudok sembayang.
Nya orang ngembuan batu sedan bulan pernama,
Enggau batu takang bintang tiga,
Ambi ka ubat penyangga nyawa maioh pampang saribu guna,
Ngasoh panjai umor nguan menoa.
Lalu ketawa gaga rindu,
Pamping ading piring kapu,
Udah dibiau enggau selanjau ijau manok kelabu,
Nganti Apai Migu,
Datai ari munggu madang engkajang.
Nya orang ngembuan batu pupu gigi gumbang,
Ubat landik bejako ba gulu tugong orang.
Tak ketawa tuchum Dara Chelum,
Bunsu Tum Sedi Lulun atas bedilang,
Udah dibiau enggau selanjau ijau manok sigon,
Gaga nganti penatai Liba apai Dom,
Datai ari pun kara nurun maioh betunjang.
Tak depan-depan ketawa ading piring penganan,
Udah dikebau enggau selanjau manok jelayan,
Gaga nganti penatai Ini Andan,
Datai ari bulan ke meruan tuang-tuang,
Nya orang ke ngembuan ubat jadian mali langkang.
Tak lalu ketawa gagit deh piring pulut mit,
Udah dikebau enggau selanjau ijau manok kunchit,
Nganti penatai sida Apai Sabit Bekait,
Ari punggang tisi langit.
Nya orang ngembuan batu pengait,
Dikena ngulih ka duit mata wang.
Ketawa gaga amat asi ketupat,
Laban udah kena biau enggau selanjau ijau manok kepiat,
Nganti Kumang Dayang Sambat,
Indu orang di urat dandi nentang,
Nya ga indu pandai di pechunggai tunjok empat,
Landik ngebat tukang tengkebang.
Ketawa chaie-chaie ading piring sungki,
Udah kena kebau enggau selanjau ijau manok pungka laki,
Gaga nganti penatai Keling Aji,
Datai ari tuchong engkeraji padi,
Munyi negeri maioh orang.
Nya orang ke berani ati mutus kempang.
Piring rendai pan ketawa terai-terai,
Udah dibiau enggau selanjau ijau manok tawai,
Gaga nganti Raja Selampandai,
Datai ari menoa iya di Tatai Tanah Nyadai,
Redai terabai rampai temiang.
Nya orang ke ngembuan batu nyiur nyuntai,
Enggau batu bingka lia mulai,
Nya ga ubat besai ngasoh gerai,
Tau mudah bulih utai,
Ngasoh gayu guru gerai nyamai.
Ketawa gaga ading piring penganan jala,
Udah dikebau enggau selanjau ijau manok banda,
Gaga nganti Raja Simpulang Gana,
Datai ari Letong Jalong Temaga,
Tinggang bunga nuyan meranggang,
Nya orang ti ngembuan leka sesangga tepang,
Enggau taring uting babi menoa,
Kena kitai ngintu simpuli padi paya,
Ngambi ka tak sebaka manah magang.
Lalu taong-taong munyi ketawa ading pimping piring tepong,
Udah di kebau enggau selanjau ijau manok tuntong,
Gaga nganti penatai Aki Lang Menaul Buban,
Ari engkeleman bulan mandang,
Aki Lang Menaul Tuntong,
Ari Kebong Langit Ngeruang,
Nya orang ke ngembuan batu pugu danau kampong,
Pengantong upong balang beraang,
Enggau ubat mali rampong,
Ngasoh betampong tau serang.
Panjai ai, panjai kekira,
Luas langit, luas dunya,
Pegai tegoh batu indu gemala,
Ngambi ka tampak nama,
Jelai berita dinga orang bap dunya bumi belinggang.
Gayu ko antu,
Nadai apa ko Petara,
Semua kitai bulih pengelantang.

Ooooooooha ! x 3


Note:
Udah tembu miau tu, perengka piring pan lalu dibagi ba dalam siti-siti chapak. Udah genap piring dibagi, nya baru nyampi ngangau ka petara, bunsu antu enggau petara aki petara ini ke udah parai. Sida tu diasoh datai ngabang nitih ka bansa pengawa gawai kitai.

Perengka dikena ngaga piring biasa:

Semakau & daun apong (Tobacco & wrapper)
Perengka pinang (pinang, sirih, kapu, gambir) dalam baku
Asi Amat (Cooked rice)
Garam (Salt)
Asi Manis (sweet fermented rice)
Ketupat (glutinous rice cooked in palm leaves)
Asi pulut burak, merah, kuning & chelum (white, red, yellow & black glutinous rice cooked in bamboo)
Penganan iri (rice cake)
Sagun (made of coconut powder & rice flour)
Beras Kuning (yellow rice – for sprinkling the piring)
Letup or rendai (puffed rice or pop rice)
Telu manok (hard boiled egg)
Telaga (a small cup containing rice wine)
Bulu manok kena nyampi & bebiau, dichabut lalu diunsut enggau darah manok nya empu (a feather from fowl used during prayer is plucked out and dipped in its blood when it is killed)
Chara magi tauka mela piring:
Tabur ka letup (digaga ari beras pulut) enggau beras kuning.
Bagi pinang, sirih, kapu enggau gambir.
Bagi insap – rukok apong enggau semakau.
Bagi asi enggau asi pulut – asi burak, pulut burak, pulut chelum, pulut merah enggau pulut kuning.
Bagi tumpi (kuih digaga ari tepong mulong), penganan penyaran, sungkui (digaga ari beras tutok dibungkus enggau daun pisang), ketupat (tau enda ibuh enti bisi asi pulut), sagun (digaga ari tepung beras enggau nyiur parut).
Bagi pisang.
Bagi garam ngagai tiap iti pinggai tauka sarang piring.
Bagi telu manok.
Udah nya baru ngambi manok dikena nyampi. Leka sampi mesti nitih ka bansa gawai. Tembu nyampi lalu tabur ka letup beras pulut enggau beras kuning. Selamat ngintu ari gawai ngagai kita semua.

sumber : http://gnmawar.wordpress.com/
              http://gnmawar.wordpress.com/
Monday, June 18, 2012

Jalai Kapit/Kanowit deka berengkah digaga


KAPIT: Projek Jalai Kapit/Kanowit (Sibu) ke sepemanjai 102 kilometer ke dianti ngelama tu deka berengkah digaga bepun ngena dua ari tujuh renggat ba tikas keterubah tu.
Menteri Pemansang Menua Pesisir enggau Pelilih Menua Datuk Seri Mohd Shafie Apdal kemari madahka pengawa ba dua renggat nya sepemanjai 12.42 kilometer, beungkus RM100 miliun.
Lebuh ke bejaku ba Rh.Manok Mancal di Sungai Yong ditu, iya madahka dua renggat nya dipelabaka tembu pun taun 2015 lalu ke bukai nya benung diperundingka.
Diatu semina pasar Kapit aja ke enda ulih digusung nengah jalai darat. Sungai Rajang nya aja meh nyadika jalai pengangkut.Ku Shafie, pengawa ngaga jalai nya siti agi kelai perintah Barisan Nasional ngutaka semaya ngagai rayat.Shafie mega madahka loji meresi ai ba pasar Kapit benung dikemesaika ngena belanja RM28.6 miliun sereta dipelabaka tembu digaga dalam pun bulan November tauka tumu agi ari nya, ulih nambah penyampau dua kali mayuh agi manggai ba 24 MLD (miliun liter sehari).
Stuk ai chukup dikena urung 5,000 iku kelebih agi ba rumah panjai enggau genturung pendiau ngelingi nya,” ku iya. — Bernama
sumber: http://www.theborneopost.com/

Sunday, May 27, 2012

Apa dah jadi!!

Kenapa la lama sangat saya tak update blog saya ni. Banyak la alasan kan...kalau dah malas tu tetap la tak akan update blog ni. Ermmmm.. kebetulan saya sangat sibuk untuk jangka masa 6 bulan nie. Saya akan sentiasa pastikan saya akan update juga la dari masa ke semasa....boleh ba kalau kau.

Friday, January 6, 2012

2012

adoooohhhh haiiiii...lama dah aku tak menjenguk blog aku sendiri. Tahun 2012 dah nie...maseh sempat lagi kan nak ucap selamat tahun baru kepada semua manusia di seluruh bumi ni kan.

SELAMAT TAHUN BARU 2012